W roku 2015 w miejsce Koła Przyjaciół Harcerstwa powołano Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest utrzymywanie kontaktu wielopokoleniowego pomiędzy obecnymi i byłymi członkami drużyny. Planowane są wspólne inicjatywy i spotkania spajające nasze środowisko i podtrzymujące zawiązane przyjaźnie.

Osoby chętne do pracy w stowarzyszeniu prosimy o kontakt.